سرورهای مجازی امارات

UAE-Mars

فضای هارد » 50 گیگابایت
پهنای باند » 1000 گیگابایت
پردازنده » 2 هسته
رم گارانتی شده » 2048 مگابایت
آی پی » 1 عدد
سرعت » 100 Mbps
مجازی ساز » VMware

UAE-Venus 3 Available

فضای هارد » 40 گیگابایت
پهنای باند » 80 گیگابایت
پردازنده » 3 هسته
رم گارانتی شده » 3 گیگابایت
آی پی » 1 عدد
سرعت » 100 Mbps
پنل مدیریتی » Vsphere
مجازی ساز » VMware

UAE-Mercury 4 Available

فضای هارد » 50 گیگابایت
پهنای باند » 100 گیگابایت
پردازنده » 4 هسته
رم گارانتی شده » 4 گیگابایت
آی پی » 1 عدد
سرعت » 100 Mbps
پنل مدیریتی » Vsphere
مجازی ساز » VMware

UAE-Galaxy 4 Available

فضای هارد » 60 گیگابایت
پهنای باند » 120 گیگابایت
پردازنده » 4 هسته
رم گارانتی شده » 6 گیگابایت
آی پی » 1 عدد
سرعت » 100 Mbps
پنل مدیریتی » Vsphere
مجازی ساز » VMware