سرورهای مجازی امارات

UAE-Mars 1 موجود است

فضای هارد » 60 گیگابایت
پهنای باند » 150 گیگابایت
پردازنده » 2 هسته
رم گارانتی شده » 2048 مگابایت
آی پی » 1 عدد
سرعت » 1Gbps
پنل مدیریتی » Vsphere
مجازی ساز » VMware

UAE-Venus 12 موجود است

فضای هارد » 80 گیگابایت
پهنای باند » 250 گیگابایت
پردازنده » 3 هسته
رم گارانتی شده » 4 گیگابایت
آی پی » 1 عدد
سرعت » 1Gbps
پنل مدیریتی » Vsphere
مجازی ساز » VMware

UAE-Mercury 8 موجود است

فضای هارد » 100 گیگابایت
پهنای باند » 300 گیگابایت
پردازنده » 3 هسته
رم گارانتی شده » 6 گیگابایت
آی پی » 1 عدد
سرعت » 1Gbps
پنل مدیریتی » Vsphere
مجازی ساز » VMware

UAE-Galaxy 6 موجود است

فضای هارد » 100 گیگابایت
پهنای باند » 400 گیگابایت
پردازنده » 4 هسته
رم گارانتی شده » 8 گیگابایت
آی پی » 1 عدد
سرعت » 1Gbps
پنل مدیریتی » Vsphere
مجازی ساز » VMware