گواهینامه ی SSL سرتوم

Commercial SSL


نوع اعتبار سنجی »Domain Validated

پشتیبانی از دامنه ی بین المللی » بله

پشتیبانی از دامنه ی IR » بله

آماده سازي طي 5 تا 15 دقيقه

قابليت نصب بر روی یک دامنه

رمزنگاری 40 تا 256 بیت

طول کلید 2048 بیت

پشتیبانی اکثر مرورگرها و موبایل ها

Wildcard SSL


نوع اعتبار سنجی »Domain Validated

پشتیبانی از دامنه ی بین المللی » بله

پشتیبانی از دامنه ی IR » بله

آماده سازي طي 5 تا 15 دقيقه

قابل نصب برای یک دامنه با تمامی زیر دامنه ها

رمزنگاری 40 تا 256 بیت

طول کلید 2048 بیت

پشتیبانی اکثر مرورگرها و موبایل ها