هاست وردپرس ایران

WPIR-Jupiter

هاست وردپرس در داخل ایران
فضا » 500 مگابایت
پهنای باند » 30 گیگابایت

دیتابیس » 2 عدد
تعداد ایمیل » نامحدود
ساب دامنه » نامحدود
اف تی پی » نامحدود
پنل مدیریتی » Cpanel

WPIR-Mars

هاست وردپرس در داخل ایران
فضا » 1000 مگابایت
پهنای باند » 50 گیگابایت

دیتابیس » 3 عدد
تعداد ایمیل » نامحدود
ساب دامنه » نامحدود
اف تی پی » نامحدود
پنل مدیریتی » Cpanel

WPIR-Venus

هاست وردپرس در داخل ایران
فضا » 2000 مگابایت
پهنای باند » 80 گیگابایت
دامنه » 2 عدد

دیتابیس » 4 عدد
تعداد ایمیل » نامحدود
ساب دامنه » نامحدود
اف تی پی » نامحدود
پنل مدیریتی » Cpanel

WPIR-Mercury

هاست وردپرس در داخل ایران
فضا » 5000 مگابایت
پهنای باند » 120 گیگابایت
دامنه » 2 عدد

دیتابیس » 4 عدد
تعداد ایمیل » نامحدود
ساب دامنه » نامحدود
اف تی پی » نامحدود
پنل مدیریتی » Cpanel

WPIR-Galaxy

هاست وردپرس در داخل ایران
فضا » 10000 مگابایت
پهنای باند » 200 گیگابایت
دامنه » 2 عدد

دیتابیس » 5 عدد
تعداد ایمیل » نامحدود
ساب دامنه » نامحدود
اف تی پی » نامحدود
پنل مدیریتی » Cpanel